Voerendaal naar stembus na fiasco raadsakkoord

De pui van het gemeentehuis in Voerendaal © L1 (Camiel Schnackers)
Voerendaal startte de huidige bestuursperiode met een bijzondere aanpak. Geen traditioneel coalitie-akkoord tussen de drie partijen die de wethouders leverden, maar een raadsakkoord dat door alle zeven raadsfracties werd ondertekend.
De wethouders werden geleverd door Democraten Voerendaal, PvdA en CDA.

Moeizame vergaderingen

In het akkoord werden alleen de hoofdlijnen van beleid afgesproken. Het moest de raad meer invloed geven en burgers meer kansen bieden om het beleid te beïnvloeden. Maar de praktijk bleek weerbarstiger. Na ruim twee jaar bliezen Democraten Voerendaal, CDA en PvdA het raadsakkoord op omdat het niet zou werken en alleen maar tot moeizame raadsvergaderingen.

Erosie

De drie partijen sloten alsnog een ouderwets coalitieakkoord waarmee weer de traditionele coalitie- en oppositiepartijen terug waren. Daardoor worden die oppositiepartijen niet langer vooraf meegenomen in plannen. Overigens was het model al aan erosie onderhevig. Voerendaal Actief had zich in al snel in 2018 teruggetrokken uit het akkoord, de eenmansfractie van AGB volgde in mei 2020.

AGB opgeheven

Aan de verkiezingen in Voerendaal doen zes partijen mee. Dat is er eentje minder dan in 2018. De oorzaak is de opheffing van de partij Algemeen Gemeenschap Belang (AGB). De partij met haar basis in Klimmen, besloot zich in juni vorig jaar op te heffen. Fractievoorzitter van de eenmansfractie Coen Faessen sloot zich aan bij de VVD-fractie. Hij staat nu ook tweede op de VVD-kandidatenlijst. Bij AGB leefde meer en meer het idee dat ze steeds vaker op dezelfde lijn zat als de VVD en dat een fusie de meest logische stap was. Het zou ook meer aantrekkingskracht op de kiezer uitoefenen.

In de top van de lijsten van zowat alle partijen staan vooral bekende namen. Alleen bij D66 is dat niet het geval maar dat komt door interne problemen.

Oude bekenden bij DV

Bij Democraten Voerendaal staan in de top-zes alleen maar wethouders en raadsleden. Wethouder Ruud Braun is opnieuw lijsttrekker. En fractievoorzitter Siem van Dinther is wederom tweede. Daarna volgen de raadsleden Cindy Giesen en Charlyne Bartels , dan komt wethouder Harry Coenen op vijf en vervolgens weer een raadslid in de persoon van Mike Doutzenberg. Op zeven staat nieuwkomer Patrick Heijnen. Raadslid Joep Heuts staat op een onverkiesbare twaalfde plek.

Weinig beweging bij Voerendaal Actief

Bij Voerendaal Actief is de top een kopie van vier jaar geleden. Raimond Franssen is opnieuw lijsttrekker, raadslid Boris Zinzen is tweede. Franssen is ook fractievoorzitter van Lokaal-Limburg in het Limburgs Parlement. Op drie en vier staan de burgercommissieleden Chantal Bruls en Peter Dierks. Maikel Mets is vijfde. Hij stond in 2018 nog op de derde positie en werd toen ook gekozen als raadslid. Maar in mei 2020 stopte hij omdat hij de raad niet meer kon combineren met zijn werk. Hij werd vervangen door Biek Lalieu. Die zat al eerder in de gemeenteraad. Lalieu staat zevende op de kandidatenlijst. Dat wil zeggen dat hij alleen met voorkeurstemmen zou kunnen terugkeren.

...en ook niet bij CDA

Het CDA heeft opnieuw fractievoorzitter Guillaume Delsing als lijsttrekker, met raadslid Theo van Oppen weer als tweede. Daarmee is er bij het CDA hetzelfde patroon als bij Democraten Voerendaal en Voerendaal Actief in de kop van de lijst. Derde en vierde bij het CDA zijn de burgercommissieleden Wim Keulen en Femke Verhoeven. Oud-wethouder Ellie Franssen is lijstduwer. Ex-statenlid Harry Huijts is voorlaatste.

D66, toen PRO Groen, nu PvdA

Wethouder Pierre Verbraak is weer de kopman van de PvdA. De tweede positie is voor fractievoorzitter Ralf Stoffels, derde is raadslid Cap Beckers. Op de zevende stek staat met Rudy op den Camp ook nog een raadslid. Hij werd in 2018 herkozen als enig raadslid voor D66. Maar in november 2020 scheurde hij zich af en ging verder als eenmansfractie PRO Groen. Daarmee verdween D66 de facto uit de raad. De breuk had volgens hem te maken met interne verschillen van mening en andere visies over concrete onderwerpen. Op den Camp was al vanaf 1989 lid van D66. Begin dit jaar sloot hij zich aan bij de fractie van de PvdA. Bij die partij staat hij nu dus ook op de lijst. Lijstduwer bij de PvdA is oud-raadslid Walter Uitterhoeve.
De VVD komt opnieuw met lijsttrekker Sebastiaan Vliegen, met op twee dus Coen Faessen van de opgeheven partij AGB. Op drie en vier staan de nieuwkomers Roel Florie en Noëlle Alberts.

Zoektocht D66

D66 moest door het vertrek van Op den Camp op zoek naar een nieuwe lijsttrekker. Dat is Ruud Keijbets geworden. Hij is voorzitter van de afdeling D66 in Voerendaal en is ook actief geweest als burgercommissielid. Tweede op de lijst is Bart Frijns. Hij is sinds 2020 lid van D66. Op de derde plek staat Maurice Goossens.

Investeringen

De financiële situatie van de gemeente is rooskleurig. Het bood de mogelijkheid voor een fors investeringsplan in de infrastructuur. Daarbij gaat het om wegen, meer groen en verduurzaming van de openbare verlichting. Ook gaat de Onroerende Zaak Belasting voor ondernemers de komende jaren niet omhoog. De gemeenteraad legde ook mogelijke locaties en regels voor zonneweides vast. Die zijn bedoeld om ongewenste ontwikkelingen en aantasting van het landschap te voorkomen. Zoals zonnepanelen op hellingen.

Simpelveld

Een forse tegenvaller was het afketsen van de intensievere ambtelijke samenwerking met Simpelveld. Daarin speelde een brandbrief van de ambtelijke organisatie van Voerendaal een rol waarin de cultuur in het ambtelijk apparaat van Simpelveld onprofessioneel werd genoemd. Toen die ook nog eens via De Limburger de brief uitlekte waren de rapen gaar. In april 2020 werd het samenwerkingsproces beëindigd. Een unaniem aangenomen motie van de raad van Voerendaal om in gesprek te gaan met gemeenteraad en college van Simpelveld om te praten over de ontstane situatie mocht niet baten.

Uitslag 2018 - 15 zetels

Democraten Voerendaal 5
Voerendaal Actief 3
CDA 2
PvdA 2
VVD 1
D66 1
AGB 1