Nieuwe partijen voor grotere gemeenteraad Vaals

De Wilhelminatoren bij het Drielandenpunt in Vaals © Istock
De kiezer in Vaals mag stemmen voor 15 zetels in de gemeenteraad. Dat zijn er twee meer dan in 2018. Dat komt omdat de gemeente inmiddels meer dan 10.000 inwoners heeft.
Dat betekent twee zetels meer in de gemeenteraad, want het aantal zetels is gekoppeld aan het aantal inwoners.

Partijhopper Thijs Jussen

Er doen twee nieuwe partijen mee, naast vijf bestaande. Twee lokale partijen komen voor het eerst samen op. Van de nieuwe partijen maakt Visie Vaals (Viva) als enige serieus kans op een zetel. Dat heeft te maken met de nog immer populaire lijsttrekker Thijs Jussen (78). Hij is vanaf 1979 actief in de gemeentepolitiek. Eerst voor lokale partijen, later voor de PvdA. Zo was hij onder meer tot 2010 zestien jaar wethouder voor de PvdA. Maar toen hij na de verkiezingen van dat jaar werd gepasseerd voor een nieuwe periode, stapte hij uit de partij en ging verder als eenmansfractie Groep Jussen.
Daarna stapte hij over naar het CDA. In 2018 stond hij daar tweede op de lijst. Maar toen in september vorig jaar niet hij maar Jo van der Meij door het CDA werd voorgedragen als opvolger van de vertrokken wethouder John Coenen, brak Jussen met het CDA en werd hij weer Groep Jussen. In zijn ogen vond het CDA hem te kritisch.

Jongerenpartij met tweelingbroers

Met Viva Vaals probeert Jussen nu opnieuw herkozen te worden. De 78-jarige politicus spreekt van een jongerenpartij omdat het hun idee zou zijn geweest om de partij op te richten en hem te vragen. Tweede op de kandidatenlijst staat de 24-jarige Roël Krämer, derde is Ilona Savelberg. De tweelingbroers Max en Luc Winkens (23) nemen plek vier en vijf voor hun rekening.

Kansloos JONG met Fries

De nieuwe partij JONG lijkt volstrekt kansloos. Lijsttrekker is Samir el-Baramawi (20). Hij is het afgelopen jaar verhuisd van Maastricht naar Vaals. JONG is een landelijke partij. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart vorig jaar stond el-Baranawi op de achtste plaats. JONG haalde toen landelijk 0,15% van de stemmen. In Vaals haalde de partij met 10 stemmen oftewel 0,23 procent. De enige andere kandidaat op de lijst van JONG in Vaals is Jan Geelen. Hij woont in het Friese Tjerkwerd.

CDA

Bij het CDA is raadslid Patrick Simons de nieuwe lijsttrekker. Hij zit sinds 2018 in de gemeenteraad. Tweede is fractievoorzitter Gert van Vliet. De nieuwelingen Linsey Kost en Luc Freude volgen op de 3e en 4e plaats. Oud-wethouder John Coenen is lijstduwer. Hij was vier jaar geleden nog lijsttrekker. De populaire Coenen stopte vorig jaar september plotseling wegens persoonlijke omstandigheden als wethouder. Ook zei hij dat hij zich lastig kon vinden in de 'landelijke en provinciale koers van de partij.' En hij vond dat hij te weinig kon bereiken als wethouder gezien de (kostbare) decentralisaties van het Rijk. Toch is hij nu (gedeeltelijk) terug als lijstduwer die eventueel met voorkeurstemmen kan worden gekozen. Voorlaatste op de CDA-lijst is wethouder Jo van der Meij die Coenen in oktober opvolgde. Van der Meij was eerder ook al eens wethouder.

Derde periode Nuj Lies Vroemen

De Nuj Lies Vroemen doet het met bekende namen in de kop. Lijsttrekker is raadslid Alain Hamaekers, voor fractievoorzitter Jean Vroemen. In 2018 waren die posities net omgedraaid. Derde is Robin Peters. Nuj Lies Vroemen is ontstaan uit een afsplitsing van Vrij en Onafhankelijk (V&O) in 2014.

Lokaal!

V&O partij doet met een gezamenlijke lijst met de fractie Lokaal! mee. Dat gebeurt onder de naam Lokaal! Lijsttrekker is wethouder Jean-Paul Kompier (van Lokaal!). Daarna volgen de twee fractievoorzitters van Lokaal! en V&O, Gino Lucchesi en Marianne Kaijser. Raadslid Rob Gubbels van V&O staat op plek vier, raadslid Dennis Wolf van Lokaal! op plaats zes. Daartussen staat nieuwkomer Tristan Willemsen op vijf.

Afzwaaiers

Wethouder Paul de Graauw van V&O is lijstduwer. Hij heeft eerder al aangegeven te stoppen na deze periode. De Graauw is twintig jaar actief geweest in de politiek in Vaals. Eerst acht jaar als burgercommissielid, daarna 4 jaar als raadslid en de laatste twee periodes als wethouder. Ook raadslid Ralf Bädorf van V&O is niet meer herkiesbaar.

Oude bekenden PvdA

De PvdA komt ook met bekende namen in de top. Lijsttrekker is opnieuw fractievoorzitter Jo Winkens, gevolgd door raadslid Kirsten Pakbiers. Burgercommissielid Freek van den Brink staat op plek drie, oud-wethouder Rainer Kersten op vier. Fractievoorzitter Juliette Verbeek is opnieuw lijsttrekker van de progressieve lijst Het Alternatief. Zij zit momenteel alleen in de raad voor de partij. Verbeek is voormalig wethouder voor de PvdA, maar eind 2014 kwam het tot een breuk. Roger Braun is tweede op de kandidatenlijst van Het Alternatief.

Duitse studenten

Vaals had de afgelopen periode een stabiele coalitie van CDA, V&O en Lokaal! Toch waren er genoeg kwesties die tot forse discussies leidden. Zo hield en houdt een nieuw complex om studenten te huisvesten, de gemoederen bezig. En dat zal ook na de verkiezingen het geval zijn. Het plan voor een studentencomplex naast de outdoor kartbaan gaat in ieder geval niet door, na protesten van omwonenden en kritiek in de raad. Zij vrezen overlast. Verhuurder Xior Student Housing gaat op zoek naar een geschiktere plek waarna de politiek weer aan zet is. Vaals kent al twee complexen voor studenten. Die komen vooral uit Duitsland.

Gokhal

Een ander gevoelig dossier is de inrichting van de al jaren leegstaande panden aan het Julianaplein in het centrum. Onderneming Festivaals BV denkt aan terrassen, restaurants maar ook een speelhal met een aantal gokautomaten. En met name dat laatste heeft tot weerstand geleid bij omwonenden en een deel van de politiek. Ook hier wordt overlast gevreesd. Maar er wordt ook op mogelijke parkeerproblemen gewezen. De nieuwe gemeenteraad moet ook hierin een knoop doorhakken. Uitgangspunt is dat iedereen een einde wil aan de troosteloze situatie van dit moment. De vraag is alleen hoe precies.

Wonen in Lemiers

Verder heeft de gemeenteraad bepaald dat er een plan moet komen voor de bouw van woningen in Lemiers, vooral voor jonge mensen. Ook daarover moet in de komende periode een besluit vallen.
Op financieel gebied heeft een meerderheid van de raad besloten om de toeristenbelasting verder te verhogen met 30 cent tot 2,50 euro per nacht. Het is een middel om de begroting sluitend te krijgen. Opvallend was verder het besluit om mensen die pas in de schulden zijn geraakt te ondersteunen met een lening van maximaal 1500 euro, om zo te voorkomen dat ze steeds dieper in de schulden wegzakken.

Uitslag 2018 - 13 zetels

CDA - 3
V&O - 3
Nuj Lies Vroemen - 2
Lokaal! - 2
PvdA - 2
Het Alternatief - 1