Afsplitsing VVD nieuwkomer op lijst in Beek

Het gemeentehuis van Beek van bovenaf © Bing Maps
Er doet met Belang van Beek één nieuwe partij mee. De partij is een initiatief van twee voormalige VVD-‘ers die uit onvrede over de landelijke koers uit de VVD zijn gestapt.
Beek kende een verder rustige bestuursperiode.

Oude gezichten BBB-NDB

In de kop van de kandidatenlijst van coalitiepartij BBB-NDB (Burgerbelangen Beek-Nieuwe Democraten Beek) staan veel vertrouwde gezichten. Wethouder Hub Schoenmakers is lijsttrekker. Wethouder Thijs van Es volgt op de tweede plek. De afgelopen vier verkiezingen was hij nog lijsttrekker. De twee prijken samen op het verkiezingsaffiche van de partij met de slogan “Samen vooruit !”

Toch geen stapje terug

Van Es zit sinds 2000 in de gemeenteraad en is vanaf 2006 wethouder. Hij was in 2005 ook de grondlegger van de lokale fusiepartij. Stemmentrekker Van Es gaf eerder aan een stapje terug te willen doen maar heeft toch besloten nog een periode door te willen gaan. Als reden geeft hij aan dat veel plannen waar hij als wethouder verantwoordelijk voor was, zijn blijven liggen door de corona-periode. Die wil hij zelf nog graag oppakken de komende vier jaar.

Zoon

Zijn zoon en raadslid Dennis van Es staat op de vierde plaats van de lijst, achter fractievoorzitter Marcel Meurkens. De jonge Van Es werd in februari 2020 geïnstalleerd als raadslid als opvolger van Anita Boekelman. Die moest om gezondheidsredenen afhaken. Op de vijfde en zesde plaats staan nieuwkomer Sandy Muijlkens en burgercommissielid Chris Gijzen. Raadslid Miranda van Reenen is zevende.

CDA

Net als BBB-NDB heeft het CDA veel gevestigde namen in de kop van de lijst. Wethouder Ralph Diederen is lijsttrekker, voor raadslid Geert Ghijsen en wethouder Rob Schwillens. Fractievoorzitter Michael Theuns staat op de 4e plek, de drie andere CDA-raadsleden op respectievelijk plaats vijf, zes en acht. Daartussen in staat burgercommissielid Jens Janssen op de zevende plaats.

Lijstduwer

Lijstduwer is oud-wethouder Hub Hodzelmans. Hij moest noodgedwongen in november 2020 stoppen vanwege hartproblemen. Rob Schwillens werd zijn opvolger. Hodzelmans keert zeker niet terug in de Beekse politiek maar wil wel nog op de kandidatenlijst staan. Hij was vanaf 2010 gemeenteraadslid en vanaf 2015 wethouder.

Progressief

Bij Progressief Beek (PB) is fractievoorzitter Eric Heitzer opnieuw lijsttrekker, voor burgercommissielid Nienke Vennik. De drie andere zittende raadsleden van PB staan in de kop van de lijst op de plekken drie, vijf en zes. Op vier is nieuwkomer Maurice Weusten terug te vinden.

Breuk binnen VVD

Bij de VVD is fractievoorzitter Elly Roebroek lijsttrekker, voor raadslid Hans Steinhart. Die kwam in begin 2021 opnieuw in de gemeenteraad als opvolger van de opgestapte Ghislen Nysten, in 2018 nog de jonge, nieuwe lijsttrekker van de VVD. Steinhart zat eerder al drie periodes, tot 2018, in de gemeenteraad van Beek.

Liberale principes

Nysten zelf is terug te vinden als lijstduwer van de nieuwe partij Belang van Beek. Nysten zegde in februari 2021 zijn lidmaatschap van de VVD op omdat hij vond dat de partij rond de coronamaatregelen de 'liberale principes verloochende.' Het instellen van een avondklok gaf hem het laatste zetje destijds om die stap te zetten. Ook lijsttrekker Michael Muijres stapte om dezelfde redenen uit de VVD en nam het initiatief voor Belang van Beek. Tweede op de lijst van de nieuwe partij staat Leonne Lemmens.

Van senior naar sociaal

Sociaal Belang Beek (SBB) heeft fractievoorzitter en enig raadslid Mathieu Schraven als lijsttrekker. Hij werd in 2018 gekozen op wat toen nog de lijst Senioren Belang Beek heette. Maar om uit te stralen dat de partij er niet alleen voor senioren is, heeft ruim een half jaar geleden een naamsverandering plaats gevonden. Al blijven de initialen dezelfde. Twee burgercommissieleden staan op de plaatsen twee en drie van SBB.
Was in de vorige bestuursperiode nog sprake van een coalitiewissel, de afgelopen vier jaar was sprake van een stabiele coalitie van BBD-NDB en CDA.

Uitslag 2018 17 zetels

BBB-NDB - 5
CDA - 5
Progressief Beek - 4
VVD - 2
Senioren Belang Beek (SBB) - 1