Parkeerbeleid centraal in partijhoppend Vaals

© Vaals.nl
Er doen twee nieuwe partijen mee: Nuj Lies Vroemen en Het Alternatief. Betaalbaar en Duurzaam Vaals (B&DV) komt niet meer op. Het totaal aantal deelnemende partijen komt daarmee op 6, eentje meer dan in 2014.
Fractie Scheffers - Vrij en Onafhankelijk kiest voor vertrouwde gezichten. Wethouder Paul de Graauw is lijsttrekker. Tweede is fractievoorzitter Marianne Kaijser, derde raadslid Babette Lemmer. Bestuurslid Peter Sparla is vierde.

Gevestigde namen CDA

Ook bij het CDA gevestigde namen in de top van de lijst. Fractievoorzitter John Coenen trekt de lijst, voor de raadsleden Thijs Jussen (ook oud-wethouder voor de PvdA) en raadslid Gert van Vliet. Twee andere oud-wethouders zijn lijstduwers: Jo van der Meij op 12 en Lambert Jaegers op 13.

Fractievoorzitterswissel Lokaal!

Lijsttrekker bij Lokaal! is wethouder Jean-Paul Kompier. Tweede staat raadslid Gino Lucchesi. Fractievoorzitter Joep Baltus staat 8e. Baltus (vroeger van de PvdA en Pro Vaals) werd in november 2015 fractievoorzitter in plaats van Heinz Mertens. Dat had te maken met de gezondheid van Mertens die wel raadslid bleef. Baltus werd toen verkozen boven Gino Lucchesi die nog iets te jong en onervaren werd gevonden.

Oud-prins

Maar wel werd destijds al gezegd dat het de bedoeling was Lucchesi bij de verkiezingen naar voren te schuiven. Dat is nu dus ook gebeurd. Lucchesi is 26. Heinz Mertens staat niet meer op de lijst. Op plek 3 en 4 staan twee jonge nieuwkomers: Quincy Merx (17 jaar) en Dennis Wolf (28 jaar). Wolf was in 2010 prins carnaval van Vaals.

Verscheurde PvdA

Fractievoorzitter Jo Winkens is lijsttrekker bij de PvdA, voor raadslid Kirsten Pakbiers en wethouder Rainer Kersten. De PvdA in Vaals werd een aantal jaren verscheurd door een heftige interne strijd tussen de afdeling aan de ene kant en de raadsfractie/wethouder aan de andere kant. Dat leidde ertoe dat de landelijke partijtop het afdelingsbestuur op non-actief stelde en de leden tijdelijk schorste. De schorsing werd eind december 2017 door een beroepscommissie teruggedraaid, het op non-actief stellen niet.

Studentenwoningen

Voorzitter van de afdeling was oud-wethouder Juliette Verbeek. Ze was in de vorige periode en in de nieuwe periode tot december 2014 wethouder. Zij stapte vanwege de geplande studentenwoningen aan de Sneeuwberglaan. De gemeenteraad stelde daar 3,5 miljoen euro voor beschikbaar maar later kwam het plan op losse schroeven te staan omdat het Rijk die kamers niet erkende als zelfstandige wooneenheid. Rainer Kersten volgde haar toen op als wethouder voor de PvdA.

Het Alternatief als alternatief

Het hele conflict heeft ertoe geleid dat Verbeek overstapte naar de door haar man Robbert en anderen opgerichte nieuwe partij Het Alternatief. Die bestaat uit (oud-)leden van de PvdA, van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Juliette Verbeek is daarvan nu lijsttrekker. Tweede is Astrid Michels, ook voormalig PvdA-lid. Robbert Verbeek staat op plek 12.

Afsplitisng Vroemen en co

De Nuj Lies Vroemen is vernoemd naar oud-wethouder Jean Vroemen. Hij werd in 2014 gekozen op de lijst van Fractie Scheffers - Vrij en Onfhankelijk. Twee maanden na de verkiezing scheurde hij zich af omdat de partij niet hem voor een nieuwe periode als wethouder voordroeg maar Paul de Graauw.

Vroemen en vriendin

De partij vond Vroemen minder benoembaar omdat ook zijn partner Nicole Quaedackers tot raadslid was gekozen. Dat zou controle van de raad op de uitvoerende macht (de wethouders) lastiger maken. Vroemen en zijn partner gingen verder als Fractie Vroemen. Ze komen nu met een eigen lijst, Nuj Lies Vroemen. Daarbij staat partner Nicole Quaedackers staat daarbij op de 4e plek. Op 2 staat Alain Hamaekers, op 3 Frederic Moitzheim.

Gegroeide coalitie

Na de verkiezingen kwam er een coalitie van Vrij en Onafhankelijk, Lokaal! en PvdA. Die beschikte echter over een minieme meerderheid met 7 van de 13 raadsleden. De coalitie werd in mei 2015 dan ook uitgebreid met B&DV. Bij die partij volgde Hubert Kleikers in februari 2015 Georg Götz op. Die stapte op om persoonlijke reden. Kleikers sloot zich een paar maanden later aan bij de coalitie, waardoor de meerderheid groeide naar 8 van de 13 zetels.

Parkeren heikel punt

Het parkeerbeleid in het centrum van Vaals was geregeld onderwerp van discussie. Eind 2016 werd besloten de eerste 20 minuten parkeren gratis te maken. Maar dat leidde tot veel snelle shoppers, terwijl juist de bedoeling was mensen langer in het centrum te houden. Lokaal! denkt nu weer aan gratis parkeren. Maar Vrij en Onafhankelijk ziet dat niet zitten. Het CDA vindt gratis parkeren bespreekbaar.
Verdeeldheid dus binnen de coalitie, het wordt daarmee een lokaal verkiezingsthema.

Zetelverdeling huidige gemeenteraad

13 zetels (op basis van uitslag 2014, zonder afsplitsing)
Fractie Scheffers - Vrij en Onafhankelijk 4
CDA 3
Lokaal! 3
PvdA 2
B&DV 1