Algemeen Belang van vader op zoon in Valkenburg

© Erwin Minkenberg
Er doet met de Valkenburgse Senioren Partij één nieuwe partij mee, maar het bekende gezicht van oud-SP wethouder Jef Kleijnen is daarvan het boegbeeld.
Het totaal aantal lijsten komt daarmee op zes.

Algemeen Belang-dynastie

Bij Algemeen Belang heeft een opmerkelijke machtswissel plaats gevonden. Boegbeeld en wethouder Bert Dauven heeft plaats gemaakt voor zijn zoon en raadslid Niels Dauven. De 24-jarige zoon is de nieuwe lijsttrekker van de grootste lokale partij in Valkenburg. Bert Dauven is bezig aan zijn derde periode als wethouder. Daarvoor was hij vier jaar fractievoorzitter. Hij vindt het tijd worden voor 'een frisse wind.'

Senior stapt op

?Dauven senior staat ook niet meer op de lijst en is ook niet meer beschikbaar voor een nieuwe periode als wethouder. Wethouder Carlo Vankan is nu de eerste wethouderskandidaat. Op de kandidatenlijst staat raadslid en oud-wethouder Wim Weerts op de 2e plek, fractievoorzitter Bert Hardij op de 4e. De zittende raadsleden Harrie Cobben en Mariet Dexters volgen op 5 en 6.

Geen volkspartij

Raadslid Jo Römling (78) stopt na dertig jaar raadslidmaatschap. Het doet dat niet vanwege zijn leeftijd maar omdat hij een beetje ontevreden is over de afgelopen vier jaar. Hij vindt zichzelf 'als man van het volk' niet helemaal meer passen bij partij met jongere, hoger opgeleide mensen. Ook raadslid Henk Bemelmans is niet meer herkiesbaar.

Gevestigde namen VVD

De VVD heeft wethouder Jan Vermeer als lijsttrekker. Ook op de 2e en 3e plaats staan gevestigde namen met fractievoorzitter Harry Trimbos en raadslid Bianca Rooding.

Gezin gaat voor CDA

Fractievoorzitter Math Knubben is de lijsttrekker van het CDA, voor raadslid Jacques Blom. Raadslid Jos Lebouille keert niet terug. Hij kan zijn raadswerk niet langer combineren met werk en gezin. Daarom stopt hij na één termijn. Nieuwelingen op de lijst zijn Marij Verheggen en Claudia Bisschops op de 3e en 4e plaats.

Rommelig D66

Eugène Ruijgers is lijsttrekker van D66, voor Hans Janssen (2e) en oud-raadslid Anita Hidding (3e). D66 heeft een merkwaardige periode achter de rug. In 2014 behaalde de partij één zetel en werd Lloyd Wagemans gekozen in de raad. In september 2014 gaf hij zijn raadszetel op om persoonlijke redenen en werd hij opgevolgd door Anita Hidding.

Kritiek op Wagemans

Die stopte er in oktober 2017 mee omdat ze een nieuwe baan niet langer kon combineren met het raadswerk. Volgens de kieswet kwam haar zetel als eerste weer toe aan de eerder opgestapte Lloyd Wagemans. Die zei nu ineens wèl ja en kwam terug in de raad. Maar niet voor D66.

Hij gaf aan onder de vlag van de Valkenburgse Senioren Partij (VSP) zitting te willen nemen. Ook al bestond die partij nog niet bij de verkiezingen van 2014. Zijn handelen leverde Wagemans veel kritiek op.

Overloperpartij VSP

Op de kandidatenlijst van de nieuwe Valkenburgse Senioren Partij (VSP) staat Wagemans op de tweede plaats, achter lijsttrekker Jef Kleijnen. De oud-wethouder voor eerst de SP en later PGP, maakt daarmee zijn politieke comeback. Kleijnen was eerder vier jaar wethouder en twaalf jaar raadslid. Op de derde plaats staat raadslid Gertie Silverentand. Zij stapte eind oktober uit de CDA-fractie en ging samen met Lloyd Wagemans (zie boven) de fractie Valkenburgse Senioren Partij vormen, zonder dat die dus ooit gekozen werd.

Partijhopper Silverentand

?Silverentand is ook een echte partijhopper. Zij was in eerste instantie actief bij Algemeen Belang, werd daarna raadslid voor de VVD en sloot zich in 2014 aan bij het CDA. En nu dus de VSP.

Gekrompen progressieven

Wethouder Remy Meijers is lijsttrekker van de Progressieve Groene Partij (PGP). Tweede staat fractievoorzitter Corry Fulmer. Nieuwe jonge gezichten op de 3e en 4e plaats zijn Pat-Jos Huisman en Hilde Baaij. Raadslid Hub Aussems is lijstduwer. Hij verlaat de gemeenteraad maar wordt wel lid van de steunfractie. Ook raadslid Hanneke van Buitenen keert niet terug. Zij zat pas sinds april 2017 in de raad. Zij volgde toen Sjaan Savelsbergh op. Die stopte omdat ze naar Kerkrade verhuisde.

PGP alleen nog lokaal

De PGP deed vier jaar geleden nog mee onder de uitgebreidere naam PPGV/GroenLinks/PvdA. PPGV was in den beginne de lijst van de toen van de SP afgespliste wethouder Jef Kleijnen, inmiddels VSP. Samen met GroenLinks en PvdA werd een samenwerkingsverband aangegaan. Onlangs - in januari 2018 - werd besloten dat PGP officieel verder gaat als lokale partij waar mensen ook lid van kunnen worden.

De banden met landelijke partijen worden doorgesneden. Vandaar dat de lijst nu dus ook officieel (alleen) PGP heet.

Stabiel bestuur

Valkenburg kent een coalitie van Algemeen Belang, PGP en VVD. Die beschikt over een zeer ruime meerderheid van 13 van de 17 zetels. Er was de afgelopen vier jaar dan ook sprake van een stabiel bestuur. Een belangrijk besluit was de herinrichting van het terrein van de voormalige Leeuw-brouwerij. Daar komen allerlei voorzieningen op het gebied van sport en vrije tijd.

Molensteen

De Polfermolen blijft wel een molensteen om de nek van de gemeente. Het omvat een sporthal, zwembad, een klein theater en horeca. De jaarlijkse kosten voor de gemeente bedragen 1,7 miljoen euro. Een reddingsplan met een kandidaat-koper ketste onlangs af.

Gebiedsuitbreiding mislukt

Valkenburg deed ook een vergeefse poging om Schimmert en Hulsberg los te weken van de nieuwe gemeente Beekdaelen. Daarin fuseren Onderbanken, Schinnen en Nuth. Schimmert en Hulsberg horen bij Nuth maar zijn vooral op Valkenburg georiënteerd.

Zetelverdeling

17 zetels (op basis van de uitslag van 2014, zonder de overstappers)
Algemeen Belang 7
VVD 3
CDA 3
PGP 3
D66 1