Kiest Brunssum voor politieke rust?

© Erwin Minkenberg
Alle acht zittende partijen in de gemeenteraad doen ook nu weer mee. Er hebben zich geen nieuwe partijen gemeld.

De Brunssumse politiek kent momenteel twee blokken die recht tegenover elkaar staan: de lokale en de landelijke partijen. De benoeming van Jo Palmen tot wethouder leidde ook landelijk tot een rel en uiteindelijk tot het opstappen van burgemeester Luc Winants.

Bewogen periode

Brunssum kreeg na de verkiezingen van maart 2014 een coalitie van VVD, PvdA, VVD, BCD (Brunssumse ChristenDemocraten) en Lijst Borger. In oktober 2016 ontstond er een eerste barstje toen CDA-wethouder Thomas Gelissen - na ruim zes jaar - onverwacht óm persoonlijke redenen opstapte. Peter Heinen (al eerder wethouder) volgde hem op.

Escalatie

Eind mei 2017 stapte Lijst Borger uit de coalitie vanwege inhoudelijke meningsverschillen en toenemende irritaties, ook over de rol van (toen nog) burgemeester Luc Winants. Daarmee had de coalitie geen meerderheid meer in de raad. De maanden daarna escaleerde de situatie naar aanleiding van de discussie over een eventuele herindeling van Brunssum. Alle partijen zeiden daar nu in ieder geval tegen te zijn. Maar de lokale partijen vertrouwden de landelijke partijen niet op dit punt.

College stapt op

Uiteindelijk stapten de drie wethouders van VVD, PvdA en CDA eind september op omdat een meerderheid een commissie in het leven riep die acties tegen een dreigende fusie met Heerlen en Landgraaf moest gaan opzetten. De drie zagen dat als een motie van wantrouwen, omdat het college daar al tegen was. Vervolgens rolde er een nieuwe coalitie van de vier lokale partijen uit de bus. Met onder meer Jo Palmen van BBB/Lijst Palmen.

Affaire Palmen

En dat leidde weer tot een hoop consternatie, felle tegenstellingen en deels verziekte verhoudingen binnen de raad omdat niet eerst het integriteitsonderzoek naar de twee nieuwe wethouders werd afgewacht. En vervolgens toen dat onderzoek er wel was en er vraagtekens werden gezet bij de integriteit van wethouder Palmen, deze toch aanbleef. De nieuwe coalitie vond juist dat aan de bezwaren van het onderzoek tegemoet werd gekomen.

Burgemeester stapt op

In het kielzog van de hele gang van zaken stapte burgemeester Luc Winants op 4 december op. Gerd Leers is aangesteld als waarnemend burgemeester. Een nieuw onderzoek naar Jo Palmen concludeerde in februari dat er toch minder op Palmen valt aan te merken, dan in eerste instantie werd beweerd.
De verkiezingen staan na deze bewogen periode in het teken van de herindeling/zelfstandigheid van Brunssum en de positie/populariteit van Jo Palmen.
De vier lokale partijen hebben in de top van hun lijsten allemaal gevestigde namen staan.

Palmen trekt lijst

Wethouder Jo Palmen is opnieuw lijsttrekker bij BBB/Lijst Palmen. De vier raadsleden volgen op de plaatsen twee tot en met vier. Fractievoorzitter Lefty Snackers staat tweede. BBB staat voor Burger Belangen Brunssum.

Lokaal blok

Ook bij het PAK (Progressief Akkoord) staan de zittende raadsleden op een tot en met drie. Wel is in tegenstelling tot vier jaar geleden nu Servie L'Espoir lijsttrekker in plaats van Ger Luit. Wethouder Carolus de Rijck trekt de lijst van de BCD, voor de twee zittende raadsleden. Fractievoorzitter Ger Gerards staat op de tweede plek. Bij Lijst Borger is fractievoorzitter Hugo Janssen de nummer één, voor het andere raadslid van de partij Rob Dautzenberg.

Vernieuwd CDA met familiebanden

Bij de landelijke partijen valt op dat het CDA veel nieuwe gezichten op de lijst heeft staan, inclusief de lijsttrekker. De zittende raadsleden Maurice Gordijn en Jos Gelissen zijn niet meer kandidaat. Ze willen ruimte maken voor vernieuwing. Oud-wethouder Peter Heinen is lijstduwer. Lijsttrekker is Raymond Claus. De afgelopen vier jaar deed hij politieke ervaring op als burgercommissielid. Tweede op de lijst staat Marcel Berends, derde Wouter Gordijn. Hij is de neef van huidig raadslid en oud-statenlid Maurice Gordijn. Opvallend is ook dat de 17-jarige zoon Ruben van lijsttrekker Claus op plek vijf terug te vinden is.

Vernieuwing PvdA

Bij de PvdA heeft fractievoorzitter Servie Broers bewust een stapje teruggezet. Hij staat nu op plaats zes. De andere twee raadsleden, Petra Bolster en Agatha van Malde, staan helemaal niet meer op de kandidatenlijst. Van Malde vanwege ziekte, Bolster omdat ze mogelijk uit Brunssum verhuist vanwege een baan elders in het land.

Lijsttrekker is oud-wethouder Haico Offermans. Daarna komen vier kandidaten die momenteel burgercommissielid zijn: Dave Nowacki (twede), Merle van Leusden (derde), Anneke Smeets (vierde) en Kevin van de Leemput (vijfde).

Opmerkelijk is dat Julian Geurts lijstduwer is. Hij is de jongste van de lijst en zoon van gedeputeerde en oud-wethouder Eric Geurts.
Vertrouwde VVD en SP
De VVD en de SP kiezen wel voor bekende raadsgezichten. Bij de VVD is oud-wethouder Frank Joosten lijsttrekker, gevolgd door de raadsleden Jack van Oppen en Arno de Haas. Fractievoorzitter Jaimy van Dijk staat op de 4e plek. De SP heeft fractievoorzitter Katinka Coenen op plaats 1 gezet, gevolgd door het andere SP-raadslid Marcel Schrijen.

Samenstelling huidige gemeenteraad
21 zetels
BBB/Lijst Palmen 4
PAK 3
PvdA 3
VVD 3
CDA 2
SP 2
BCD 2
Lijst Borger 2