Haalt een coalitie in Leudal ooit de vier jaar?

© Google Streetview
Er doen zes partijen mee in het roerige Leudal. Dat zijn er twee minder dan in 2014. Niet meer mee doet ouderenpartij OPA en de PvdA. Die laatste partij is opgegaan in de nieuwe partij Progressief Akkoord Leudal. Die partij is een fusie van het nu in de raad vertegenwoordigde Progressief Leudal, de PvdA en GroenLinks.Leudal kende in februari 2016 een coalitiewissel waardoor het CDA in de oppositiebanken terecht kwam.

Samen Verder met oude namen

De grootste partij - Samen Verder - kiest voor gevestigde namen. Lijsttrekker is fractievoorzitter Michel Graef, voor wethouder Arno Walraven die zegt plek te willen maken voor een nieuwe generatie. Graef is pas 28. Walraven is lijsttrekker van Samen Verder sinds de oprichting van de partij in 1990. Walraven is wel de kandidaat-wethouder van de partij. Hij wil nog voor een laatste periode gaan. De 62-jarige Walraven is 18 jaar wethouder, waarvan 7 jaar in Leudal en 11 jaar in de voormalige gemeente Haelen.
Wethouder Piet Verlinden staat op de 5e plaats. Hij weet nog niet of hij zich weer beschikbaar stelt voor een eventueel wethouderschap. Op de plaatsen 3 en 4 en 6 tot en met 11 staan allemaal zittende raadsleden

Ronduit Open met veteraan

Wethouder Stan Backus trekt de lijst van Ronduit Open, voor fractievoorzitter Jordi Custers en veteraan raadslid Thieu Wagemans. Backus is ook de eerste wethouderskandidaat van de partij. Wethouder Richard Verheul is 5e op de lijst. De overige zittende raadsleden staan op plek 4 en 7. Raadslid Tiemen Brouwer komt niet terug. Een nieuwe naam is Mart Janssen op 6. Hij is momenteel commissielid.

Nieuw gezicht CDA

Het CDA komt met een nieuw gezicht als lijsttrekker: Huub van Helden. Hij is tot nu toe nog niet politiek actief geweest. Raadslid Nadine Alofs staat 2e, fractievoorzitter Peter van Melick 3e. Wegens drukke privé-omstandigheden was Van Melick niet beschikbaar als lijsttrekker.

Overlopers en ex-wethouders

De raadsleden Maurice Schreurs en Rob Flinsenberg staan op 4 en 5. Flinsenberg stapte in december 2016 met André Kierkels uit Ronduit Open. Zij vonden dat de oude garde te veel de dienst uitmaakte binnen de partij. Samen gingen ze verder als Leudal Sociaal. Flinsenberg heeft zich nu aangesloten bij het CDA.

Oud-wethouder Paul Vogels is terug te vinden op een 16e plaats. De raadsleden Thieu Bongers (21e) en Tiny Reijnders (25e) staan in het onderste gedeelte van de kandidatenlijst. Statenlid Johan Geraats is lijstduwer. Oud-wethouder John van den Beuken, die net als Vogels in december 2015, moest aftreden, staat niet meer op de lijst.

Gekozen lijsttrekker D66

Robert Martens is lijsttrekker van D66. Hij won het in een lijsttrekkersverkiezing van zittend raadslid Leo Schouten. Die staat nu 4e op de lijst. Schouten kwam in het voorjaar van 2017 in de raad als opvolger van Rens Raemakers. Die vertrok omdat hij in de Tweede Kamer werd verkozen. Schouten was daarvoor voorzitter van de afdeling Leudal van D66.

Hoog op de lijst staan verder de nieuwelingen Iris Schors (2e) en Dirk Voermans (3e). Op 5 staat André Kierkels. Hij splitste zich in december 2016 af van Ronduit Open samen met Rob Flinsenberg (zie boven) Waar Flinsenberg bij het CDA terecht kwam, koos Kierkels voor D66. Fractievoorzitter Kaj Beurskens staat 16e en voorlaatste. Hij volgde Rens Raemakers op als fractievoorzitter. D66 deed in 2014 voor het eerst als zelfstandige partij mee in Leudal.

VVD en nieuwe progressieven

Bij de VVD is fractievoorzitter Ad Thomassen lijsttrekker, voor de nieuwkomers Jordi Visser en Evert Kneepkens. Die laatste is bestuurslid van de VVD Regio Zuid. Joost van der Stappen trekt de lijst van de nieuwe partij Progressief Akkoord Leudal. Momenteel is hij fractievoorzitter van Progressief Leudal (zie boven) in de gemeenteraad. Van 2013 tot 2014 was hij wethouder.

Tweede op de lijst staat Hilde Glessner. Zij is afkomstig uit de PvdA. Derde staat Wilhelmina Hoedjes. Zij is lid van GroenLinks. Commissielid Thieu Munnecom van Progressief Leudal is 4e.

Tumulteuze raadsvergaderingen

De twee lokale partijen Samen Verder en Ronduit Open vormen momenteel de coalitie. Zij gingen samen besturen nadat het CDA in februari 2016 de stekker uit de coalitie met Samen Verder. Reden was het naar huis sturen van CDA-wethouder John van den Beuken. Die was onder vuur komen te liggen naar aanleiding van de gang van zaken rond de aanbesteding van het bibliotheekwerk.

Aantijgingen

De vergaderingen van de gemeenteraad verlopen nog al eens tumultueus en de onderlinge verhoudingen zijn matig. Zo werd wethouder Arno Walraven ervan beticht ambtenaren onder druk te hebben gezet om handhavend op te treden tegen een taxibedrijf. Een onderzoek van integriteitsbureau BING leverde geen sluitend bewijs op. De gemeenteraad besloot ook 3,8 miljoen euro mee te betalen aan de opknapbeurt van de N280, ondanks dat de voorkeursvariant, een rondweg rond Baexem, er niet komt.

Sportpark

Een heikel thema was de uitbreiding en renovatie van het sportpark in Neer, het zogeheten plan Park Leudal Oost. Een definitieve knoop over het hele plan - inclusief sporthal - is nog niet doorgehakt. Nu is een deel gefinancierd. In de verkiezingen wordt dit zeker een thema.

Dorpspolitiek

Ook ontstond er een mini-crisis in november 2016 toen de politiek en het college van B&W felle kritiek uitten op de ambtelijke organisatie in de gemeente. Uiteindelijk werd de kwestie gesust. Overigens heeft sinds het ontstaan van de gemeente Leudal in 2007 nog nooit een coalitie de hele rit van 4 jaar uitgezeten. De Rekenkamer constateert in maart 2016 in een rapport dat nog steeds oude dorpspolitiek wordt bedreven en dat sprake is van collectief falen.

Samenstelling huidige gemeenteraad

25 zetels (op basis van de uitslag van 2014, zonder afsplitsingen)
Samen Verder 9
Ronduit Open 7
CDA 5
D66 2
VVD 1