Kandidaten- en partijcaroussel in Sittard-Geleen

© Erwin Minkenberg
De gemeenteraad van Sittard-Geleen kende de afgelopen vier jaar tal van afsplitsingen en overstappers van de ene naar de andere partij. Deze carrousel is ook terug te zien op de kandidatenlijsten.
Met PVV en 50Plus doen twee nieuwe partijen mee. Het totaal komt daarmee op 12.

Lebens leidt CDA

Lijsttrekker bij het CDA is net als in 2014 wethouder en oud-gedeputeerde Noël Lebens. Op de 2e plaats staat nieuwkomer Judith Bühler, derde fractievoorzitter Andries Houtakkers. Op de vierde plek staat raadslid Marcel Mastenbroek, vijf is nieuwkomer Roel Salden. Op 6 en 7 vinden we de raadsleden Mireille Zuiverloon en Jan Dols terug.

Van stadspartij naar CDA

Twee raadsleden die in 2014 werden gekozen voor de Stadspartij staan nu op de lijst van het CDA: Wil Krekels (8e) en oud-wethouder Fred den Rooijen (16e). Commissielid Jos Dukers - ook oorspronkelijk Stadspartij - staat 20e.

Stadspartij 'schlemiel van de raad'

Krekels en Den Rooijen stapten in mei 2014, vlak na de vorige verkiezingen, uit de Stadspartij. Ze wilden niet langer functioneren onder fractievoorzitter Ton Raven. Die zou door zijn optreden de partij buiten de coalitie-onderhandelingen hebben gemanoeuvreerd en de partij 'de schlemiel van de raad' hebben gemaakt.

Partij-hoppers

De twee gingen verder als fractie Lokaal Belang. In 2015 kondigden ze aan bij de verkiezingen samen te willen gaan met de grootste lokale partij G.O.B. Maar uiteindelijk ging dat niet door en sloten ze zich aan bij het CDA. In mei 2014 had eerder ook al John Hanbeukers de Stadspartij verruild voor het CDA. In mei 2017 stopte hij er plotseling mee om persoonlijke redenen.

Stadspartij-kliekjes

Zijn zetel zou daarmee teruggaan naar de Stadspartij. Maar de kandidaat die recht had op die zetel, Mireille Zuiverloon, was eerder ook al overgestapt van Stadspartij naar CDA. Die behield daarmee dus deze overlopers-zetel. Zuiverloon staat nu dus 6e op de lijst (zie boven). John Habeukers komt er niet meer op voor.

Fortuna-coach Boesen

Opvallend is de 27e plaats voor oud-Fortuna Sittard voetballer en huidig trainer van FC Den Bosch, Wil Boessen. In de staart van de lijst staat wethouder Astrid Verblakt op 45. Zij had eerder al te kennen gegeven het bij één periode als wethouder te willen laten. Tweede Kamerlid Martijn van Helvert is 47e. Raadslid Wil Clerx is lijstduwer. Hij is al raadslid sinds 1982 en stelt zich nog één keer kandidaat.

Vertrek Geleens boegbeeld

Het Geleense boegbeeld van het CDA, Ursula Wijnen, heeft zich niet meer herkiesbaar gesteld uit flinke onvrede met de werkwijze van de fractie. In oktober 2017 maakt zij dat bekend. Wijnen die in 2014 meer dan duizend voorkeurstemmen behaalde - zou normaal gesproken hoog op de lijst terecht zijn gekomen. Ook raadslid Jan Köhlen stopt ermee

Oude bekenden GOB

De twee wethouders van GOB trekken de lijst van hun partij. Pieter Meekels is opnieuw lijsttrekker, Leon Geilen is tweede. Op 3 staat nieuweling Yvonne Salvino, op 4 fractievoorzitter Paul Verjans. Op de plaatsen 5, 6, 7 en 9 staan de zittende raadsleden Marcel Huijveneers, Martin Dormans, Marcel Claessens en Kitty Creemers; daartussen op 8 nieuwkomer Myra Wijnen.

Ook hier overlopers

Een opvallende naam op 10 is oud-GroenLinks wethouder Berry van Rijswijk. Hij is momenteel wethouder in Meerssen namens een lokale partij. Op 11 staat weer een overloper, in de persoon van Fred Vroomen. Vroomen werd in november 2017 geïnstalleerd als opvolger van de overleden raadsnestor Piet Veugen.

OPA, CDA, GOB, wat maakt het uit

Veugen was gekozen namens de ouderenpartij OPA en stapte zelf eind augustus 2017 over naar het CDA, waar hij ooit zij carrière begon. Maar na zijn overleden viel zijn zetel toe aan de derde op de OPA-lijst, Fred Vroomen. Maar die was inmiddels bestuurslid bij GOB geworden en maakte daarom bij zijn installatie meteen bekend zich bij de fractie van GOB aan te sluiten.

Enfant Terrible uit Stein

Een andere in het oog springende naam is oud-wethouder en oud-raadslid van Stein, Harry Govers. Hij gold jarenlang als het enfant terrible van de politiek in Stein. In juli 2017 verliet hij de raad omdat hij naar Sittard is verhuisd. Hij staat op de 16e plaats.

Overloper van DNA

?Math Nijsten is op 22 de volgende opmerkelijke naam. Ook hij komt van een andere partij. Nijsten was in 2014 lijsttrekker van de nieuwe partij DNA. Maar bij de samenstelling van de kandidatenlijst werd het oud-CDA statenlid gepasseerd voor een hernieuwd lijsttrekkerschap. Dat was het hoogtepunt van een al langer sluimerend conflict met het bestuur van DNA.

Nijsten overwoog aanvankelijk met een eigen partij mee te doen maar koos uiteindelijk toch voor GOB. In 2014 behaalde Nijsten bijna duizend stemmen als DNA-lijsttrekker, voornamelijk in Geleen.
Raadslid Jos Vroemen is lijstduwer. De raadsleden Els Meewis en Giel Kremer hebben zich niet meer herkiesbaar gesteld.

Laatste restje Stadspartij

Bij de door vele afsplitsingen getroffen Stadspartij is fractievoorzitter Ton Raven de lijsttrekker, voor nieuweling Nancy Kaufmann.

Gepromoveerde SP'ers

De SP heeft raadslid Ivo Tillie als kopman, voor mede-raadslid Tom Baars. Fractievoorzitter Mark Hayen doet een stapje terug en staat 12e. Vier jaar geleden was Marleen van Rijnsbergen nog lijsttrekker. Maar nadat ze na de verkiezingen van maart 2015 gedeputeerde werd, moest ze uiteraard stoppen in de raad van Sittard-Geleen. Van Rijnsbergen staat ook niet op de kandidatenlijst, in tegenstelling tot gedeputeerde Daan Prevoo. Hij is lijstduwer. Statenlid Chris Schilders is 4e.

Geleens DNA

DNA heeft met Jos Bessems een nieuwe lijsttrekker, voor advocaat Phil Boonen. Raadslid Angelique Fredrix is derde voor nog een nieuwkomer, Han Wijnen. Raadslid Natalie Statnik staat op 7. DNA is georiënteerd op Geleen en deed voor het eerst in 2014 mee. Toen met lijsttrekker Math Nijsten. Maar die is dus na een conflict vertrokken en staat bij GOB op de lijst.

Schmitz trekt GroenLinks opnieuw

Fractievoorzitter Kim Schmitz is net als in 2014 lijsttrekker voor GroenLinks. Tweede is raadslid Math de Loo. Steunfractielid Marco Schippers is 3e, oud-raadslid Jos Janssen van Echt-Susteren vierde. Hij is verhuisd naar Geleen. Raadslid Frans Benders stelt zich niet meer herkiesbaar. Hij is lijstduwer.

Jan Smeets bij PvdA

De PvdA komt met een totaal vernieuwde en deels verjongde lijst. De 36-jarige Paul Kubben is lijsttrekker, voor Anieta Koenen (56) en Freddy Emaus (48). Wethouder Ruud Guyt is lijstduwer. Hij was in 2014 nog lijsttrekker. Pinkpop-baas Jan Smeets staat voorlaatste. Fractievoorzitter Jack Peeters en raadslid Frans van Velzen keren niet meer terug. Ze staan ook niet op de kandidatenlijst.

Ervaren D66

D66 kiest voor ervaring met wethouder Bert Kamphuis als lijsttrekker, voor fractievoorzitter Rob Vernhout en raadslid Jocelyn Engelhart. Leon Vaessen, fractievoorzitter in het Limburgs Parlement, staat 19e. Oud-gediende en voormalig lijsttrekker Lei Limpens (79) is lijstduwer.

VVD wil terug de raad in

Ook bij de VVD veel nieuwe gezichten. Zoals van lijsttrekker Rob Schormans en de nummers drie tot en met zes: Yves Claessen, Juliënne van der Steen, Eefje Joosten en Michiel Janssen. Voormalig raadslid Frans van Montfoort staat op de 2e plek. De VVD zit momenteel niet meer in de raad. De zetel die vanaf 2014 werd bezet door Jan Willem Pieters ging verloren toen die in juni 2016 om gezondheidsredenen opstapte.

Geen VVD door overloper

Opvolger José Moltmakers was inmiddels in onmin geraakt met haar partij. De VVD wilde dan ook dat ze haar zetel waar ze recht op had, niet zou innemen vanwege 'onvoldoende draagvlak'. Dat deed Moltmakers niet. Zij sloot zich aan bij Lokaal Belang. Zij doet dit keer niet meer mee.

PVV-lijsttrekker ook partijhopper

De PVV doet voor het eerst mee. Lijsttrekker is Robert Housmans, fractievoorzitter in het Limburgs Parlement. Housmans heeft een verleden in de gemeenteraad. Hij werd in 2010 raadslid voor Trots op Nederland (TON), de partij van oud-minister Rita Verdonk. Na een jaar veranderde TON de naam in Focus. In januari 2013 sloot Housmans zich aan bij de Stadspartij. Nu komt hij dus op voor de PVV.

PVV-lijst elders politiek gevormd
Tweede op de lijst is Thijs Klaassen, derde Daryl Pfoster. Hij is momenteel statenlid en oud-commissielid van de Stadspartij. Daar stopte hij in januari 2015 mee toen hij op de PVV-kieslijst voor provinciale staten kwam. datzelfde geldt overigens ook voor Housmans.

Nog meer kandidaten die vroeger bij andere partijen actief waren, zijn Jos Coumans op 8 (ex-CDA), Kim Devillers op 9 (ex-Stadspartij) en Peter Vola op 10 (ex-VVD). Op de PVV-lijst staat statenlid Willem Dierks op 5.

OPA nu SPA

Samen Politiek Actief (SPA) is het voormalige OPA. In oktober 2017 werd de nieuwe naam bekend gemaakt. Ze past beter bij de boodschap die de partij wil uitdragen, zo was de verklaring. Ze wil er ook duidelijk mee maken dat ze er niet alleen voor ouderen is maar voor alle inwoners en wijken. Lijsttrekker is Jack Renet, nu nog fractievoorzitter namens OPA. Tweede is Harrie Vaassen.

Strijdvaardig

Er staan verder een aantal kandidaten op die stevige aanvaringen hebben (gehad) met het college van B&W. Zo staat Anique Hoekstra van de actiegroep Red de Tuinen op 4. Die verzet zich tegen de gedwongen verhuizing van een aantal volkstuintjes.

Ze haalde ook genoeg handtekeningen op voor een referendum. Maar dat ging niet door omdat dat tot vertraging zou leiden van het project waar de verplaatsing onderdeel van is. En daarmee de financiering in gevaar zou brengen.

Burenruzie

Op 16 staat Kim Hendrikse. Hij verwijt burgemeester Cox te laat te hebben ingegrepen bij een burenruzie waar ze bij betrokken was. Ben van der Venne staat op 18. Hij ligt al tien jaar in de clinch met de gemeente na de verplichte ontruiming en later sloop van zijn makelaarskantoor ten behoeve van het project Ligne.

Partij zonder overlopers

50Plus debuteert net als de PVV. De ouderenpartij heeft Hugo Kamps als lijsttrekker. Hij is al een paar jaar actief voor 50Plus. Tweede op de lijst is Renate Duyzings.

Coalitie gegroeid door overlopers

De coalitie bestaat uit CDA, GOB, PvdA en D66. De VVD behoorde er ook toe, totdat de partij uit de gemeenteraad verdween. De coalitie had een smalle meerderheid. Maar door de overstap van een aantal raadsleden werd die in de loop der jaren groter, naar 23 van de 37 zetels.

Slechte verhoudingen

De verhoudingen van het college met de oppositie zijn slecht. Er zijn geregeld felle en emotionele confrontaties, bijvoorbeeld over de herhuisvesting van de gemeente. Raadszaal en gemeentebestuur blijven in Sittard, het ambtelijk apparaat gaat naar Geleen. Ook het al dan niet volkstuintjes-referendum leidde tot harde debatten.

Afgekeurde begroting

Verder moest het college begin dit jaar hals-over-kop vijf miljoen bezuinigen om de meerjarenbegroting rond te krijgen. Dat gebeurde nadat de provincie preventief toezicht had ingesteld en een eerdere begroting niet had goedgekeurd.

Zetelverdeling

37 zetels (op basis van de uitslag van 2014, zonder de partijcarousel)
CDA 9
GOB 8
Stadspartij 4
SP 3
DNA 3
roenLinks 3
D66 2
PvdA 2
OPA 2
VVD 1